جست و جو مقالات

دسته بندی

ترانسفورماتورهاي قدرت با الگوريتم ژنتيك و اعمال محدوديتهاي ساخت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - ترانسفورماتورهاي... read more

Post

سيستم حفاظت ترانسفورماتورهاي خشك رزيني در مقابل حرارت موضعي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – سيستم حفاظت ترانسفورماتورهاي خشك رزيني در […]

read more

Post

تغيير شكل شعاعي سيم پيچ ترانسفورماتور با استفاده از تصويربرداري راداري

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – تغيير شكل شعاعي سيم پيچ ترانسفورماتور […]

read more

Post

كليدزني به منظور كاهش جريان هجومي ترانسفورماتور

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – كليدزني به منظور كاهش جريان هجومي […]

read more

Post

تعيين ضريب تلفات عايقي بوسيله تخمين پارامتر مدل عايقي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – تعيين ضريب تلفات عايقي بوسيله تخمين […]

read more

Post

تحليل ميزان تلفات در ترانسفورماتور هاي توزيع تعمير شده

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – اندازه گيري ، مقايسه و تحليل […]

read more

Post

آسيب ديدن ترانسفورماتور ورودي يك مجتمع فولاد

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – آسيب ديدن ترانسفورماتور ورودي يك مجتمع […]

read more

Post

محاسبه اندوكتانس ورودي ترانسفورماتور

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – روش نوين تشخيص خطاي داخلي ترانسفورماتور […]

read more

Post

صدمات بوشينگ هاي ترانس قدرت درزمين لرزه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – تمهيدات پيشگيري از صدمات بوشينگ هاي […]

read more

Post

سيم پيچ سوم اتوترانسفورماتور 240 مگاولت آمپري

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – سيم پيچ سوم اتوترانسفورماتور 240 مگاولت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads