جست و جو مقالات

دسته بندی

نتايج امكان سنجي توليد برق از بيوگاز محل دفن زبالة شهر شيراز

در اين مقاله، يافته ها و نتايج مطالعات امكان سنجي اجراي... read more

Post

بررسي هضم بي هوازي آلاينده هاي زيست محيطي شهر ساوه جهت ساخت اولين نيروگاه بيوگازي ايران

در این مقاله ضمن ارائه فعالیت های انجام شده در راستای ساخت اولین نیروگاه […]

read more

Post

بيوانرژي،منبع انرژي تجديد پذير نوين

زيست توده ازمنابع انرژي هاي تجديد پذير مي باشد،كه چوب، محصولات كشاورزي ،زائدات كشاورزي […]

read more

Post

تعيين پتانسيل توليد برق از منابع زيست تودة ايران به روش هضم بي هوازي

محدوديت منابع انرژي و مشكلات زيـست محيطـي ناشـي از مصرف سوخت هاي فسيلي باعث […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads