جست و جو مقالات

دسته بندی

اتصال كوتاه در خطوط انتقال چند پايانه اي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - تعيين مكان اتصال كوتاه... read more

Post

تشخيص خطاي اتصال كوتاه در ثانويه ترانسفورمر

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تشخيص خطاي اتصال كوتاه در ثانويه […]

read more

Post

تشخيص جريان هجومي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تشخيص جريان هجومي در حفاظت ديفرانسيل […]

read more

Post

تحليل عملكرد محدودكننده هاي مغناطيسي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تحليل عملكرد محدودكننده هاي مغناطيسي و […]

read more

Post

تحليل ريسك عملكرد سيستم حفاظت

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تحليل ريسك عملكرد سيستم حفاظت در […]

read more

Post

تأثير محدودساز جريان خطاي حالت جامد

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تأثير محدودساز جريان خطاي حالت جامد […]

read more

Post

روش پيشنهادي در محاسبات خطا در فيدرهاي فشار ضعيف مكرر زمين شده

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بررسي مقايسهاي روش پيشنهادي در محاسبات […]

read more

Post

بازيابي هماهنگي سيستم حفاظتي شبكه توزيع بعد از نصب منابع توليد پراكنده

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بازيابي هماهنگي سيستم حفاظتي شبكه توزيع […]

read more

Post

پيش بيني ناپايداري ولتاژ و كاربرد آن در تعيين زمان

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – ارائه شاخصي جهت پيش بيني ناپايداري […]

read more

Post

ارائه روش جديدي براي تشخيص عيب در سيستمهاي قدرت بر اساس حلقه دوتايي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – ارائه روش جديدي براي تشخيص عيب […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads