جست و جو مقالات

دسته بندی

برنامه ريزي شارژ خودروهاي برقي به منظور برطرف كردن افزايش ولتاژ ناشي از حضور واحد فتوولتاييك در شبكه توزيع

با توجه به رشد فزاينده استفاده از واحدهاي فتوولتاييك در... read more

Post
Post

شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر برافزايش مشاركت مشتركين در پرداخت بموقع مطالبات برق بارويكردتحليل سلسله مراتبيAHP

نظر باينكه هزينه هاي شركت هاي برق ) توليد انتقال و توزيع ( اعم […]

read more

Post

ارائه روش جديدي جهت بررسي ميزان اثرپذيري هزينه هاي اجتماعي از برنامه ریزی توسعه نيروگاه ها

در گذشته، تعامل انسان با طبيعت، اگرچه اغلب داراي اثرات مخرب بر طبيعت دارد، […]

read more

Post

بررسي علل اورهيت شدن لوله هاي سوپرهيتر يك بويلر صنعتي

پس از گاز سوز شدن يك بويلر صنعتي 190تني كارخانه نيشكر مشاهده گرديد كه […]

read more

Post

Wounded Magnetic Gear Utilization for Speed Control of Wind Turbine

Nowadays magnetic gears have attracted much attention due to their superior advantages relative to […]

read more

Post

تعيين تأثير حضور مصرف كنندههاي پاسخگو به قيمت در بازار برق

افزايش مشاركت طرف تقاضا در بازار برق نه تنها به نفع تكتك مصرفكنندهها ميباشد […]

read more

Post

تجزيه مصرف برق در ايران

عمده نيازهاي سرمايشي و نيروي محركهي تجهيزات و دستگاه هاي توليدي را تأمين مي […]

read more

Post

تحلیل و بررسی آسیب دیدگی محدودکنندههای ولتاژ شیلد در خط انتقال کابلی 231 kVدر شهر مشهد

محدودکنندههای ولتاژ شیلد ( )SVLs2از اجزای مهم حفاظت خطوط انتقال کابلی میباشند. به همین […]

read more

Post

شبيهسازي عددي مخزن ذخيره انرژي حرارتي از نوع بستر متراكم در سيستم كلكتور خورشيدي تحت بار حرارتي متغير

سيستمهاي ذخيره ساز انرژي حرارتي به دليل كارآيي خوب، هزينه نسبتاً كم و همچنين […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads