جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي و بهينه سازي سيستم تصفيه فاضلاب نيروگاه ايرانشهر با هدف بازيابي آب

بطور كلي در صنايع و نيروگاهها از طريق اصلاح فرايندهاي تصفيه... read more

Post

بهينه سازي تحريك لايه مرزي با الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در خنك كاري پره هاي توربين

در اين مقاله توانايي طراحي و تعيين بهترين انتخاب بر اسـاس هدف مشخص در […]

read more

Post

برنامه عملياتي بهينهسازي مصرف انرژي درصنعت سيمان كشور در 1404 افق

در اين مقاله پس از ارائه خلاصهاي از وضعيت صنعت سيمان كشور از نظر […]

read more

Post

تعيين اندازه بهينه منابع تغذيه خودرو هايبريد پيل سوختي متصل به شبكه

كردن هزينه ثااين مقاله به معرفي يك روش بهينهسازي براي يك خودرو هايبربد پيل […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads