جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل نتايج اندازه گيري و بهينه سازي مصرف انرژي روشنايي معابر تبريز

اندازهگيري نمودند</در سالهاي گذشته مسئله بهينهسازي مصرف... read more

Post

نقشه راه بهينهسازي مصرف انرژي در صنعت شيشه و بلور كشور

به منظور كاهش مصرف ويژه انرژي در فرآيندهاي صنعت توليد شيشه جام و مظروف […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads