جست و جو مقالات

دسته بندی

كاهش شدت انرژي برق صنايع با استفاده از هدفمندسازي وضع تعرفه

يكي از مسا ئلي كه در دنياي امروز بسيار مورد توجه است، مسأله... read more

Post

بهبود بهره وري در صنعت برق به كمك پزشكي هوميوپاتي

روش هاي مختلفي براي بهبود بهره وري در فعاليتهاي مختلف بويژه فعاليتهاي صنعتي وجود […]

read more

Post

بررسي وضعيت موجود ومطلوب فرايندآموزش دوره هاي تخصصي نيروگاه بخار جهت نيل به بهره وري مناسب

امروزه موفقيت سازمان ها مديون دانش و نيروي انساني با انگيزه وتواناست. ازطرفي هرقدر […]

read more

Post

تخمين بهره وري شركت هاي توزيع برق ايران در دوره 1379-1383

در اين مقاله به بررسي بهره وري شركت هاي توزيع برق  ايران در فاصله […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads