جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسايي، اولويت بندي وبهبود فرايندها براساس اهميت/عملكرد و امكانپذيري با تلفيقي از رويكرد جوران، روشهاي CSFs FOCUS PDCAو

شرکت برق منطقه اي بهبود فرايندهاي سازماني را مبتني بر روشهاي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads