جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسايي ساختار و پارامترهاي سيستم هاي غيرخطي با استفاده از تركيب الگوريتمهاي ژنتيك و برنامه سازي ژنتيكي

در اين مقاله، الگوريتمي براي شناسايي همزمان ساختار و پارامترهاي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 67 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 25 downloads