جست و جو مقالات

دسته بندی

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در جهت بهينه نمودن كفايت خطوط به كمك الگوريتم ژنتيك

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال يكي از بخشهاي اساسي برنامهريزي... read more

Post

ارزيابي فني و اقتصادي نقش سطح ولتاژ و تلفات در برنامهريزي توسعه شبكه انتقال با استفاده از الگوريتم ژنتيك

برنامهريزي توسـعه شـبكه انتقـال يكـي از بخـشهـاي اساسـي برنامه ريزي توسعه سيستمهاي قدرت است […]

read more

Post

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال به منظور افزايش رقابت و كاهش انرژي تامين نشده

شبكه انتقال در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده نقش كليدي در فراهم نمودن فضاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads