جست و جو مقالات

دسته بندی

برنامه ريزي ديناميكي توسعه شبكه انتقال با بكارگيري روش جديد كدگذاري اطلاعات در الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله جهت حل برنامهريزي ديناميكي توسـعه شـبكه انتقال... read more

Post

برنامه ريزي امنيت محور توسعه خطوط انتقال در بازارهاي برق

در اين مقاله يك مدل رياضي براي حل مساله برنامهريزي توسعه خطوط انتقال TEPبا […]

read more

Post

ارائه روشي جديد جهت برنامه ريزي توسعه انتقال بر مبناي روش ويكور

در اين مقاله روشي جديد براي تعيين بهترين مكان نصب خط انتقال جديد معرفي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads