جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي تاثير عدم قطعيت انرژي باد در بازارهاي همزمان انرژي و ذخيره با استفاده از برنامه ريزي تصادفي

در اين مقاله، روشي جديد جهت مدلسازي اثر عدم قطعيت توان توليدي... read more

Post

بررسي تاثير دقت پيشبيني انرژي باد بر نتايج مسئلهي در مدار قرار گرفتن واحدهاي حرارتي با استفاده از معيارهاي ارزيابي برنامه ريزي تصادفي دو مرحلهاي

امروزه استفاده از منابع انرژي تجديدپذير عليالخصوص انرژي باد در سيستمهاي قدرت بهسرعت رو […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads