جست و جو مقالات

دسته بندی

آناليز رفتاري انواع اضافه ولتاژها و انجام هماهنگي عايقي در نيروگاه شهيد رجائي

نيروگاه شهيد رجيك شبكه قدرت با توجه بـه موقعيـت و ولتـاژ... read more

Post

مدل هاي برقگير در مطالعه هماهنگي عايقي در خطوط هوايي ناشي از اصابت صاعقه

بررسي اضافه ولتاژ صاعقه در هماهنگي عايقي در خطوط هوايي و پستهاي منتهي شده […]

read more

Post

جايابي بهينه برقگير در شبكه فشار متوسط و تاثير سيستم اتصال زمين در عملكرد مطلوب برقگيرها

شبكه توزيع انرژي الكتريكي گستردهترين بخش سيستم قدرت و رابط ميان مصرفكنندگان و بخشهاي […]

read more

Post

بررسي مشكلات برقگيرها در شبكه توزيع نيروي برق استان بوشهر

استفاده از بر قگيرها در شبكه توزيع جهت مهار اضافه ولتاژها روشي است كارا، […]

read more

Post

ارائه الگوريتم كنترلي برقگير كنترل شده با تريستور براي كاهش گذراي كليدزني خازن در شبكه

خازن هاي موازي به عنوان عناصر جبران كننده توان راكتيو در شبكه هاي توزيع، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads