جست و جو مقالات

دسته بندی

كاربرد برازش منحني در تلفيق با روش مانده هنجار شده جهت شناسايي و تصحيح داده هاي نامناسب بار

برنامه ريزي بهره برداري و سرمايه گذاري، تامين، توليد و توزيع... read more

Post

استفاده از آناليز ويبول براي تشخيص نوع عيب تخليه جزئي در شينه هاي ژنراتور

دراين مقاله نشان داده شده است كه توزيع آماري ويبول مي تواند رفتار تابع […]

read more

Post

بکارگيري تحليل جريان تخليه براي شناسائي پارامترهاي موتور القايي تکفاز ايمان زياري و ابوالفضل واحدي

در اين مقاله روشي براي تعيين پارامترهاي موتور القايي مي تكفاز از نوع فاز […]

read more

Post

تعيين پارامترهاي موتورهاي القائی سه فاز به روش برازش جريان استاتور

نظر به اهميت تعيين پارامترهاي موتور القايي، در اين مقاله روشي جهت شناسايي پارامترهاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads