جست و جو مقالات

دسته بندی

استخراج فرکانسهای سازه گفتار با استفاده ازتبدیل موجک

تعیین فرکانس های سازه در اغلب پردازشهای گفتار گامی مهم و... read more

Post

استخراج فرکانس های سازه گفتار با استفاده از تبدیل موجک

تعیین فرکانس های سازه در اغلب پردازش های گفتار گامی مهم و اساسی است […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads