جست و جو مقالات

دسته بندی

جايابي بهينه و تعيين اندازه خازن ها در سيستم هاي توزيع به منظور كاهش تلفات با و جود بارهاي غير خطي توسط الگوريتم ژنتيك

امروزه در سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي بارهاي غير خطي... read more

Post

بهبود سوددهي شبكه توزيع واقعي با مدل غيرخطي بار با استفاده از جايابي همزمان منابع توليد پراكنده و بانك خازني به صورت چندهدفه

در اين مقاله تلاش ميشود تا با استفاده همزمان از منابع توليد پراكنده و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads