جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي، ساخت و تحليل عملكرد چند آنتن UHFبراي آشكارسازي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت

آشكارسازي عيب تخليه جزئي PDدر ترانسفورماتورهاي قدرت به كمك... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads