جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحی و ساخت آنتن مسطح سینوس با پلاریزاسیون دوگانه در محدودۀ فرکانسی 2-18GHz

آنتنها در پی ددر این مقاله طراحی، شبیهسازی کامپیوتری، ساخت... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads