جست و جو مقالات

دسته بندی

کلاسه بندی بافت با استفاده از بعد فرکتال

در اين مقاله با استفاده از دو روشDifferential Box Relative Differential Box ... read more

Post

بررسی و تحلیل پدیده های انتقال حرارت زیستی در بافتهای تومورال تحت تاثیر متغیرهای فیزیکی و هندسی بافت در فرآند گرما افزایی (HYPERTHERMIA)

به منظور بررسی تاثیر متغیرهای فیزیکی و هندسی بر رفتار حرارتی بافت تومورال یک […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads