جست و جو مقالات

دسته بندی

كاربرد بانك فيلتر چند فازي در بازيابي زماني سمبل در گيرندههاي تمام ديجيتال

در اين مقاله، كاربرد بانك فيلتر چندفازي براي بازيابي زماني... read more

Post

كاربرد بانك فيلتر چند فازي در بازيابي زماني سمبل در گيرنده هاي تمام ديجيتال

در اين مقاله، كاربرد بانك فيلتر چندفازي براي بازيابي زماني سمبل در مدولاسيون π/4-DQPSK […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads