جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي علل ترك خوردن پرههاي ثابت رديف اول يكي از توربينهاي گازي مدل GEفريم 9

اعمال پوششهدف از تحقيق حاضر تعيين مكانيزم و بررسي عوامل... read more

Post

به كارگيري روش HVOF در اعمال پوشش MCrAlY به جاي روش LPPS در فرآيند بازسازي قطعات داغ توربين هاي گازي

يكي از فر ايندهاي عمده در بازسازي قطعات داغ تور بينهاي گازي، اعمال پوشش […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads