جست و جو مقالات

دسته بندی

حفاظت شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه هاي عصبي با درنظرگرفتن اثر توليدات پراكنده

در سالهاي اخير توجه زيادي به استفاده از نيروگاه هاي توليد... read more

Post

يك روش جديد جهت تعيين حدود ظرفيت و مكان نيروگاههاي توليد پراكنده، بدون نياز به تغيير هماهنگي رله هاي حفاظتي

با توجه به كاربردهاي متنوع و فوايد اتصال نيروگاههاي توليد پراكنده به شبكه توزيع […]

read more

Post

يك روش جديد جهت تعيين حدود ظرفيت و مكان نيروگاههاي توليد پراكنده، بدون نياز به تغيير هماهنگي رله هاي حفاظتي

با توجه به كاربردهاي متنوع و فوايد اتصال نيروگاههاي توليد پراكنده به شبكه توزيع […]

read more

Post

روشي جديد براي حفاظت شبكههاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده و شبيهسازي آن با استفاده از اطلاعات يك شبكه توزيع واقعي

شبكههاي توزيع سنتي ماهيتي شعاعي دارند كه به واسطه يـك منبع تغذيه از شبكه […]

read more

Post

تعيين حداكثر ظرفيت منابع توليد پراكنده براي حفظ هماهنگي فيوز- بازبست در شبكه هاي توزيع

شبكه هاي توزيع سنتي ماهيتي شعاعي دارند كه به واسطه يـك منبع تغذيه از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads