جست و جو مقالات

دسته بندی

مدل حرارتي بهبود يافته براي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت تعيين حداكثر قابليت بارگيري -On Line

ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از گرانتـرين قطعـات در سيستم... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads