جست و جو مقالات

دسته بندی

تشخيص عيب شكستگي ميله روتور موتورهاي القايي با استفاده از حد آستانه

روي حـد آسـتانه ذكـريكي از مهمترين عيوب موتورهاي القايي... read more

Post

RRمقايسه عملكردي پارامترهاي آب و هوايي در سه استاندارد يران، IEC 60826و ASCE 74بر روي اجزاي خطوط انتقال

پارامترهاي آب و هوايي يكي از نيازهاي اساسي در طراحي خطوط انتقال نيرو مي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads