جست و جو مقالات

دسته بندی

انرژي گداخت هسته اي از منظر ايمني و محيط زيست

شواهد حاكي از آن است كه انرژي گداخت هستهاي سهم مهمي در تركيب... read more

Post

با تأكيد بر نقش هوش عاطفي و اولويت بندي مؤلفه هاي آن با تكنيك TOPSIS

ارتقاي بهداشت رواني محيط كار، مديريت استرس و بهبود مؤلفههاي هوش عاطفي به عنوان […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads