جست و جو مقالات

دسته بندی

بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي موتور الكتريكي

مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه سيستم... read more

Post

تحليلي بر تكنولوژي هاي مهم مورد نياز در صنعت برق ايران طي يك الي دو دهه آينده

امروزه اولين گام جهت تدوين استراتژ يهاي مناسب توسعه تكنولوژيكي، انجام فرآيندهاي آينده پژوهي […]

read more

Post

امكان سنجي بكارگيري توربين بادي جهت توليد برق مطالعه موردي بروجرد

توليد انرژي الكتريكي كشور در 6سال گذشته بطور متوسـط سالانه 8/29درصد رشد داشته است. […]

read more

Post

بهبود مصرف انرژي ( الکتریکی و حرارتی ) در صنعت کاشی و سرامیک کشور

بیش از 200 واحد تولیدکنندة کاشی و سرامیک در کشور موجود می باشد که […]

read more

Post

تعيين پتانسيل توليد برق از منابع زيست تودة ايران به روش هضم بي هوازي

محدوديت منابع انرژي و مشكلات زيـست محيطـي ناشـي از مصرف سوخت هاي فسيلي باعث […]

read more

Post

انتخاب بهينه نيروگاه هاي توليد پراكنده در مناطق مختلف جغرافيايي ايران

در اين مقاله ، ابتدا هزينه توليد برق انواع نيروگاههاي توليد پراكنده با توجه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads