جست و جو مقالات

دسته بندی

بهينه سازي توليد در نيروگاه فتوولتائيك متصل به شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - بهينه سازي توليد در... read more

Post

برق رساني به روستاهاي دور از شبكه سراسري

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي فني و اقتصادي برق رساني […]

read more

Post

مدلسازي باتريها به منظور بررسي راندمان شارژ در سيستمهاي شارژ خورشيدي

در اين مقاله با معرفي مدل امپدانسي باتري، عملكرد باتريها در فرآيند شارژ، مورد […]

read more

Post

ارزيابي روشهاي بهينه سازي انرژي دريافتي صفحات خورشيدي تخت

در اين تحقيق با در نظر گرفتن 10شهر مختلف در كشور و با بكارگيري […]

read more

Post

تدوين يك مدل بهينه جهت محاسبه ميزان تابش خورشيد در ايران

در اين مقاله يك مدل بهينه جهت محاسبه ميزان تابش كلي دريافتي از خورشيد […]

read more

Post

برآورد شيب مناسب براي صفحات جذب كننده انرژي خورشيدي در شهر يزد

ابتدا در اين مقاله دادههاي تابش خورشيدي اندازهگيري شـده بر روي يك سطح افقي […]

read more

Post

تحليل خطاي اتصال كوتاه زمين در يك سيستم خورشیدی و ارائه یك طرح حفاظتي ساده جهت تشخيص محل خطا

 با توجه به اهميت استفاده از انرژي خورشيدي به عنوان يك انرژي تجديدپذير، كاربرد […]

read more

Post

بررسي فني-اقتصادي اولين ريز شبكه هوشمند شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد پروژه مهرسان

 در اين مقاله به معرفي اولين ريز شبكه هوشمند پياده سازي شده در شركت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads