جست و جو مقالات

دسته بندی

مزرعه بادي سرعت متغير با ژنراتور هاي القايي دوتغذيه اي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - مزرعه بادي سرعت متغير... read more

Post

ويژوال ويدا (Visual WIDA) – نرم افزار تحليل داده هاي انرژي باد

در مقاله حاضر، روند نگارش نر مافزار پتانسيل سنجي داد ه هاي انرژي باد […]

read more

Post

تحليل پتانسيل انرژي باد در شمال غرب كشور

در تحقيق حاضر جهت امكان سنجي احداث نيروگاه بادي در هفت منطقه كمي آباد […]

read more

Post

مجزاسازي و كاهش مرتبه ژنراتور القايي دو قفسه با خروجي دوبل دريك مزرعه بادي با استفاده از تئوري انتگرال منيفولد

ژنراتورهاي القايي با خروجي دوبل بدليل عملكرد سرعت متغـير خود داراي راندمان بالايي در […]

read more

Post

اندازه يابي بهينه يك نيروگاه مختلط بادي- خورشيدي با استفاده از الگوريتم PSO

در اين مقاله يك نيروگاه مختلط بادي-خورشيدي جهت تامين يك الگوي بار نمونه طراحي […]

read more

Post

ارزيابي انرژي پتانسيل باد در كشور ايران

ايران سرشار از منابع انرژي تجديدپذير و غيرقابل تجديد است. موقعيت جغرافيايي كشور ايران […]

read more

Post

بررسي كاربرد توزيع آماري ويبول در تخمين توليد برق از توربينهاي بادي در ايران

براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور، 500 مگاوات از برق مصرفي ايران بايد […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads