جست و جو مقالات

دسته بندی

انرژي الكتريكي بخش خانگي تا افق 1404

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - تقاضاي انرژي الكتريكي... read more

Post

بيوانرژي،منبع انرژي تجديد پذير نوين

زيست توده ازمنابع انرژي هاي تجديد پذير مي باشد،كه چوب، محصولات كشاورزي ،زائدات كشاورزي […]

read more

Post

تحليل اقتصادي و زيست محيطي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در ساختمانهاي مسكوني كشور

گسـترش روزافـزون تقاضـاي انـرژي الكتريكـي دربخشـهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در كنار هزينههاي كـلان […]

read more

Post

برآورد پتانسيل استحصال انرژي الكتريكي از منابع زيست توده استان خراسان رضوي

امروزه فن آوريهاي استحصال انرژي )الكتريكي و حرارتي( از منابع زيست توده توسعه فراواني […]

read more

Post

بررسي آثار زيست محيطي توليد انرژي الكتريكي با استفاده از نيروگاه هاي هسته اي و فسيلي

امروزه آلاينده هـاي ناشـي از نيروگـاههـاي فسـيلي از جملـه مهمترين عوامل نگران كننده اي […]

read more

Post

تحليل اقتصادي بهره گيري از لامپها و بالاستهاي پربازده در سيستم روشنايي ساختمان

گسترش روزافزون تقاضاي انرژي الكتريكي دربخشهاي اقتصادي و اجتماعي، تعرفههاي غيرواقعي برق و هزينههاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads