جست و جو مقالات

دسته بندی

پیش بینی الگوی حرکت با توجه به محدودیت نیروی ایزومتریک ماهیچه ها در اندام های تحتانی

بیماران ضایعه نخاعی میتوانند به کمک تحریک الکتریکی عملکردی... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads