جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل نتايج اندازه گيري روشنايي معابر و تأثير آن در بهينه سازي مصرف انرژي

يكي از عوامل قابل توجه در رشد تقاضاي انرژي برق مخصوصاً در... read more

Post

ارائه الگوريتم جديدي براي مدلسازي و شبيهسازي عدم تعادل ولتاژ در سيستم هاي توزيع بر اساس توابع احتمال كاپيولا و تبديل موجك

در اين مقاله، روش جديدي براي مـدلسـازي و شـبيه سـازي عدمتعادل ولتاژ و تغييرات […]

read more

Post

محاسبة پارامترهاي مدل مشروح RLCMترانسفورماتور خشك رزيني جهت تحليل فركانسهاي بالا با به كار گيري روش تحليلي

ترانسفورماتورها يكي از ادوات بسيار مهم وگرانقيمت مورد استفاده در شبكههاي برق ميباشند. ترانسفورماتورهاي […]

read more

Post

ساماندهي و كاهش تلفات در شبكه توزيع براي يك منطقه نمونه شهري

گسترش شبكه هاي توزيع و تلفات زياد آنها سبب شده تا كاهش تلفات انرژي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads