جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود نتايج طبقه بندي سيگنال EEGدر سيستم هاي واسط مغز-كامپيوتر با استفاده از الگوريتم ژنتيك

هر زوج طبقه بندي كنندمغز از پيچيده ترين ارگان هاي موجود... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads