جست و جو مقالات

دسته بندی

افزايش برد اعتبار روش معادلات سهموي براي تحليل انتشار امواج راديويي بر روي زمين شيبدار

شيب و يا ميزان ناهمواري زياد مي تواند باعث پهن تر شد پهناي... read more

Post

مدلسازي انتشار امواج راديويي از درون پنجره هاي ساختماني با روش ماتريس خط انتقال

در اين مقاله، روش عددي ماتريس خط انتقال براي مدلسازي سازي انتشار امواج راديويي […]

read more

Post

ارائه مدل جديد واريانس سينتيليشن در باند فرکانسي ۲۷‐۵۰گيگاهرتز در ارتباطات ماهوارهاي‐ زميني

در اين مقاله، با استفاده از نتايج اندازهگيريهاي سايت Spino d’Adda ايتاليا و روشهاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads