جست و جو مقالات

دسته بندی

به كارگيري شبكه عصبي و تبديل موجك براي مكان يابي خطا در شبكه هاي انتقال

در اين مقاله روشي جديد براي مكان يـابي خطـا در خطـوط انتقال... read more

Post

روشي نوين جهت تعيين مكان خطا در خط انتقال به كمك تبديل موجك

در اين مقاله روشي نوين جهت تعيين مكان خطاي رخ داده در خط انتقـال، […]

read more

Post

تكنيك حفاظت بر مبناي امواج سيار جهت تشخيص سريع وقوع خطاي اتصال كوتاه در خطوط انتقال فشار قوي با استفاده از تبديل موجك

دراين مقاله تكنيك حفاظت خطوط انتقال فشار قوي با استفاده از امواج سيار منتشر […]

read more

Post

طیقه بندی خطا و تعیین فاز معیوب در خطوط انتقال به کمک موئلفه های مودال امواج سیار و تبدیل ویولت پیوسته(CWT)

در اين مقاله، روشي جديد براي طبقه بندي خطا و تشخيص فاز معيوب در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads