جست و جو مقالات

دسته بندی

مخاطرات امنيتي در سيستمهاي اندازه گيري هوشمند

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - معرفي مخاطرات امنيتي... read more

Post

محاسبه حاشيه امنيت خطوط انتقال با دو ديدگاه قطعي و احتمالي در شبكه 132كيلوولت مشهد

در اين مقاله با اسـتفاده از هـر دو ديـدگاه قطعـي و احتمـالي حاش يه […]

read more

Post

معرفي معيارهاي جديد در سنجش امنيت شبكه در فضاي رقابتي صنعت برق و كاربرد آن در رتبه بندي حوادث

در اين مقاله با بررسي تاثير خـروج خطـوط بـر روي قيمـت حاشيهاي محلي و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads