جست و جو مقالات

دسته بندی

حل TSP به روش آلگوریتم ژنتیک

TSP به معنای مسئله فروشنده دوره گرد میباشد یک نمونه بارز از... read more

Post

بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک آلگوریتم ژنتیک

تجدید ساختار در صنعت برق با هدف تصحیح در مبادله انرژی الکتریکی شکل گرفته […]

read more

Post

برنامه ریزی بهینه توسعه تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک

محاسبادراین مقاله روشی برای برنامه ریزی بهینه توسعه تولید 1برپایۀ الگوریتم ژنتیک ارائه میشود […]

read more

Post

تحلیل و بر آورد ظرفیت ترانزیت در شبکه های انتقال به کمک الگوریتم های ژنتیک

مساله انتقال توان از طریق یک شبکه انتقال واسط در فضای رقابتی صنعت برق […]

read more

Post

طراحي بهينه ژنراتور آهنرباي دائم بادي براي بار يكسوكننده

در اين مقاله روند طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم بادي متصل به […]

read more

Post

ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی برای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدی ساختار یافته

مساله ترانزیت توان الکتریکی از طریق شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته صنعت […]

read more

Post

طراحی و شبیهسازی پایدارساز سیستم قدرت فازی خودتنظیم با استفاده از الگوریتم (GA Based Auto-Tuning Fuzzy PSS) ژنتیک

یکی از مسایل و مشکلات سیستمهای قدرت، بروز ناپایداری دینامیکی بر اثر برهمخوردن تعادل […]

read more

Post

طراحی یک فیلتر پایین گذر به کمک الگوریتم ژنتیک و هوش جمعی و مقایسه این دو روش بهینه سازي نوین

در این مقاله الگوریتم ژنتیک وروش هوش جمعی را بعنوان روشهاي نوین بهینه سازي […]

read more

Post

كاربرد الگوريتم ژنتيك براي بهينه سازي ابعاد ترانزيستورها در مدارهاي مجتمع ديجيتال با توپولوژي DCVSL

اين مقاله روش جديدي براي انتخاب سايز بهينة ترانزيستورها درمدارها دي مجتمع يجيتال CMOSباتوپولوژي […]

read more

Post

جایایی بهینه SVC به وسیله الگوریتم ژنتیک جهت بهبود بخشیدن TTC

دراین مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک به مساله جایابی بهینه SVC درسیستم قدرت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads