جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي كنترلر هاي فازي توسط الگوريتم هاي ژنتيكي

با توجه به اينكه كنترلر هاي فازي، توانايي خود را در كاربردهاي... read more

Post

مدلسازي سيستمهاي خطي تغيير ناپذير با زمان توسط الگوريتم ژنتيكي پيوسته

در تحليل و طراحي سيست مهاي كنترلي ، مدل سازي سيستم به شكل ساده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads