جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين ولتاژ لحظهاي شبكه با استفاده از الگوريتم بهينهسازي نيوتن- رافسون در كاربردهاي مبدلهاي PWMمنبع ولتاژي متصل به شبكه

در اين مقاله، يك روش تخمين ولتاژ بهبود يافته بر مبناي الگوريتم... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads