جست و جو مقالات

دسته بندی

كاربرد مدل اتفاقي قطعهاي نرم در بازشناسي كلمات گسسته و متصل

يكي از پيش فرضهاي مدل HMMاعمال توزيع هندسي به كشش زماني بردارهاي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads