جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود پايداري گذرا توسط UPFCبه كمك روش كنترلي مبتني بر الگوريتم تكامل تفاضلي و شبكه هاي عصبي مصنوعي

تجهيزات سيستم قدرت، در برخي شرايط اضطراري، دور از نقطه كار... read more

Post

كنترل همزمان ولتاژ و فركانس ريزشبكههاي جزيرهاي با الگوريتم چندهدفه تكامل تفاضلي به روش AHP

 در اين مقاله، رفتار ريزشبكهاي شامل توربين بادي سرعت ثابت و سيستم تركيب توان […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads