جست و جو مقالات

دسته بندی

تاثير نانو پودر اكسيد روي برخواص فيزيكي و الكتريكي قرص برقگير

سراميكهاي نانو فاز توجه زيادي را به خاطر خواص جالـب الكتريكي،... read more

Post

به كارگيري طراحي آزمون تاگوچي در ساخت قرص برقگير اكسيد روي نانو ساختار

در فرآيند ساخت قرصهاي برقگير اكسـيد روي پارامترهـا و عوامل مختلفي دخيل هستند كه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads