جست و جو مقالات

دسته بندی

رويكردي نو در سيستمهاي كنترل و ديسپاچينگ شبكه قدرت ايران با استفاده از امكانات پايش و كنترل فراگير WACS

پيشرفت سريع سيستمهاي مخابراتي در جهـان و ابـداع روش اندازه... read more

Post

ارائه روش و شاخص هايي براي رتبه بندي امنيتي پيشامدهاي شبكه قدرت

از آنجا كه هميشه ممكن است در يك سيستم قدرت اتفاقاتي بيفتد كه منجر […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads