جست و جو مقالات

دسته بندی

روشي نوين در تشخيص و دسته بندي اعوجاج شكل موج ولتاژ مبتني بر بهبود عملكرد تجزيه حالت تجربي

اولين گام براي شناسايي و دسته بندي اغتشاشات كيفيت توان استخراج... read more

Post

روشي نوين در تشخيص و دسته بندي اعوجاج شكل موج ولتاژ مبتني بر بهبود عملكرد تجزيه حالت تجربي

اولين گام براي شناسايي و دسته بندي اغتشاشات كيفيت توان استخراج ويژگي هاي اين […]

read more

Post

شناسايي و طبقه بندي انواع اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از شبكههاي عصبي موازي و تبديل موجك گسسته

در شرايط نويزدر اين مقاله روش جديدي براي شناسايي و طبقه بندي انواع اغتشاشات […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads