جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل مقاوم يكسوساز اكتيو هارمونيكي براي كاهش THD جريان ورودي از شبكه ي قدرت

در اين مقاله، يك روش كنترل مقاوم براي يكسوساز اكتيو هارمونيكي... read more

محاسبه شاخصهاي هارمونيكي بر اساس تبديل موجك براي يك شبكه توزيع نمونه و مقايسه آنها با شاخصهاي متداول

از تبديل موجك به طور گستردهاي در زمينههاي مختلف كيفيت توان استفاده ميشود. يكي […]

read more

Post

به ترتيب در بازه 25تا 45درجه سلسيوس، 0تا 100درصد، 1/2تا 2/5 و 1/5تا 3/5تغيير كرده اند، استفاده شده است.

يكي از پيچيده ترين اجزاي مورد استفاده در اغلب سيستم هاي نوين انرژي ِ […]

read more

Post

روش جديدي در تشخيص شرايط جزيره اي توربينهاي بادي با استفاده THD جريان در شرايط جوي ناپايدار

امروزه استفاده از نيروگاههاي توليد پراكنده به سرعت در حال افزايش ميباشد. يكي از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads