جست و جو مقالات

دسته بندی

پيشنهاد راهكارهايي جهت كاهش حوادث ترانسفورماتورها در شبكه هاي توزيع بر اساس مطالعات آماري از ترانس هاي توزيع معيوب شده

اين مقاله به بررسي عيوب ترانسفورماتورها درشبكه هاي توزيع... read more

Post

آناليز رفتاري انواع اضافه ولتاژها و انجام هماهنگي عايقي در نيروگاه شهيد رجائي

نيروگاه شهيد رجيك شبكه قدرت با توجه بـه موقعيـت و ولتـاژ كـاري خـود، خواه […]

read more

Post

تحقيق پيرامون كاهش فواصل فازي برجهاي 63 كيلوولت مشبك و تلسكوپي

خطوط انتقال و توزيع نيرو با وجود داشتن نقش حياتي در صنعت برق، خود […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads