جست و جو مقالات

دسته بندی

ساخت و اجراي مراكز ديسپاچينگ فوق توزيع و انتقال

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - ارائه چند راهكار اجرائي... read more

Post

كاربرد اترنت صنعتي در سيستم اسكادا

طراحان و سازندگان سيستمهاي كنترل همواره در صدد پيدا كردن راه حلي جهت انتقال […]

read more

Post

معرفي استاندارد IEC 870-3 و طراحي وروديها و خروجيهاي پايانه راه دور RTU مطابق با اين استاندارد

يك مجموعه استاندارد براي تجهيزات و سيستمهاي كنترل از راه دور Telecontrolارائه كرده است. […]

read more

Post

ارائه الگوريتمي جهت تخصيص بهينه منابع سخت افزاري در سيستم هاي اسكاداي مجازي سازي شده

با توجه اهم ي ت سي ستم هاي در فرآ يند به ‌ رهبرداري […]

read more

Post

تجزيه و تحليل خطر حملات سايبر هماهنگ در شبكه قدرت

شبكه كنترل نظارتي و اكتساب داده ) (SCADAفرصتي فراهم مي كند كه دشمنان حملات […]

read more

Post

واكاوی امنيت شبكه های هوشمند در ايران

اتوماسيون پستهاي پيشرفته ديجيتال از تكنولوژيهاي در دسترس مانند سيستم عامل ويندوز يا ،UNIXشبكههاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads