جست و جو مقالات

دسته بندی

ارزیابی روشهاي استقراي سازنده

الگور هاي یادگیري ماشین که در حوزه کلاسبندي نمونهها ارائه... read more

Post

ارزیابی روشهاي استقراي سازنده

الگوریتم های یادگیري ماشین که در حوزه کلاسبندي نمونه ها ارائه شدهاند با توجه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads