جست و جو مقالات

دسته بندی

راهكاري پيرامون توسعه واردات برق مبتني بر قواعد بازار برق ايران

واردات برق در حال حاضر سهم كمي از نياز مصرف كشور را تأمين... read more

Post

بررسي اقتصادي كاربرد محدود ساز جريان خطا از نوع تلفيق شكستن شين و امپدانس تشديد سري در پست فشارقوي فيروز بهرام

در اين مقاله شبكه انتقال انرژي سال 1390 ايران مورد مطالعه قرار گرفته و […]

read more

Post

ارزيابي فني و اقتصادي اتوماسيون شبكه هاي توزيع برق

رشد روز افزون جمعيت شهري و به تبع آن گسترش بيش از پيش مناطق […]

read more

Post

ارزيابي اقتصادي توربينهاي بادي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در توليد

بروز تجديد ساختار در صنعت بـرق، وظـايف توزيـع و انتقال از وظيفه توليد جدا […]

read more

Post

انتخاب بهينه سطح مقطع و سطح ولتاژ با ملاحظات اقتصادي در مقدار بهينه تلفات در شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران

انتخاب هادي مناسب يكي از مسائل مهم در طراحي شبكه هاي توزيع است و […]

read more

Post

ارزيابي اقتصادي تاثير خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنيت شبكه

در اين مقاله با بررسي تاثير خروج ژنراتورها و خطوط بر روي پارامترهاي اقتصادي […]

read more

Post

ارزيابي و تحليل اقتصادي طرح به كارگيري توليدات پراكنده در مقايسه با طرح گسترش شبكه جهت برق رساني به مصرف كنندگان دور از شبكه سراسري

در بسياري از كشور هاي در حال توسعه، محل هاي مسكوني و تجاري فراو […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads