جست و جو مقالات

دسته بندی

معرفی یک الگوریتم جدید برای موزاییک سازی اتوماتیک تصاویر و ارتقای کیفیت تصاویر حاصل از آن

این مقاله الگوریتم جدیدی برای موزاییک سازی اتوماتیک تصاویر... read more

Post

معرفی یک الگوریتم جدید برای موزاییک سازی اتوماتیک تصاویر و ارتقای کیفیت تصاویر حاصل از آن

این مقاله الگوریتم جدیدی برای موزاییک سازی اتوماتیک تصاویر و ارتقای کیفیت تصاویر حاصل […]

read more

Post

ارتقاي تصاوير متن با استفاده از عملگر هاي مورفولوژي

در اين مقاله روشي جهت بهبود كيفيت يا ارتقاء تصاوير متن با استفاده از […]

read more

Post

معرفی یک الگوریتم جدید برای موزاییک سازی اتوماتیک تصاویر و ارتقای کیفیت تصاویر حاصل از آن

این مقاله الگوریتم جدید ی برای موزاییک سازی اتومات یک تصاویر و ارتقای کیفیت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 21 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 10 downloads