جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از ادوات FACTS براي حذف كوپلاژ خازني بين فازها

كوپلاژ خازني بين فازها در خطوط فشارقوي اگرچه در شرايط عادي... read more

Post

استفاده از شبكه عصبي در كنترل توان راكتيو TCR و TSC به منظور كاهش هارمونيك

يكي از مهمترين پارامترهاي جبران كننده هاي توان راكتيو، توليد حداقل هارمونيك مي باشد […]

read more

Post

بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک آلگوریتم ژنتیک

تجدید ساختار در صنعت برق با هدف تصحیح در مبادله انرژی الکتریکی شکل گرفته […]

read more

Post

بررسی بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از ادوات CUSTOM POWER

بکارگیری ادوات الکترونیک قدرت برای بهبود سیستم های انتقال انرژی، تحت مفهوم سیستم های […]

read more

Post

نقش UPFC به عنوان یکی از موثرترین ادوات FACTS در کاهش تلفات خطوط انتقال

بحث کاهش تلفات در سیستم های قدرت، بحث بسیار مهم و از حیث تحقیقاتی […]

read more

Post

استفاده از ادوات FACTSبراي مديريت تراكم خطوط در سيستم هاي قدرت تجديدساختاريافته

از دهه 1980تـلاشهـاي بسـياري در جهـت تغييـر سـاختار صنعت برق با هدف ايجاد رقابـت […]

read more

Post

بررسي قابليت اعتماد سيستم هاي انتقال قدرت با به كار گيري كنترل كننده يكپارچه توان UPFCبا نگرش اقتصادي به آن

امروزه جايگاه ادوات FACTSدر سيستمهاي قـدرت از ابعـاد گوناگوني قابل بررسي ميباشد. اين ادوات […]

read more

Post

بررسي جايگاه ادوات FACTS و اغتشاشات ناشي از آنها با در نظر گرفتن مقررات EMC

كاركرد ادوات FACTS باعث ايجاد اغتشاشات و تداخلات فركانس پايين و فركانس بالا مي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 82 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads